Mahalagang PABATID para sa lahat ng mga nagmamay-ari ng lupa at bahay o ari-ariang di natitinag sa buong lalawigan ng Palawan

Blog Single

Mahalagang PABATID para sa lahat ng mga nagmamay-ari ng lupa at bahay o ari-ariang di natitinag sa buong lalawigan ng Palawan